Бюджет маблағлари

2020 йил 1 апрель ҳолатига (имзоланган шартномалар) 

2020 йил 1 апрель ҳолатига (ажратилган бюджет маблағлари) 

2020 йил 1 июль ҳолатига (имзоланган шартномалар)

2020 йил 1 июль ҳолатига (ажратилган бюджет маблағлари)

2020 йил 1 октябрь ҳолатига (имзоланган шартномалар)

2020 йил 1 октябрь ҳолатига (ажратилган бюджет маблағлари)

2021 йил 1 январь ҳолатига (имзоланган шартномалар)

2021 йил 1 январь ҳолатига (ажратилган бюджет маблағлари)

2021 йил 1 апрель ҳолатига (имзоланган шартномалар)

2021 йил 1 апрель ҳолатига (ажратилган бюджет маблағлари)